Misją firmy TRUST jest pomoc osobom poszkodowanym w uzyskaniu maksymalnych kwot odszkodowań


TRUST jest jedną z najaktywniej działających firm na rynku odszkodowań, pomagającym osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia.


Priorytetem naszej firmy jest skuteczne dochodzenie odszkodowań w najwyższych kwotach pieniężnych za poniesione straty osobowe i majątkowe.

Dzięki znajomości rynku potrafimy ocenić, na jakie odszkodowanie może liczyć poszkodowany. Potrafimy realnie wycenić wielkość uszczerbku na zdrowiu, wielkość szkody majątkowej tj. poniesione koszty leczenia, utracone zarobki, inne koszty związane z leczeniem. Sprawdzone techniki negocjacji są gwarancją uzyskania satysfakcjonujących kwot zadośćuczynienia dla naszych Klientów.

Realizacja sprawy klienta wcale nie musi trwać długo i być czasochłonna.